Bijeenkomst 15 Februari

De agenda van de vergadering op onze bijeenkomst dd. 15 februari luidt: Opening en mededeling door de voorzitter Mededelingen van de penningmeester Begroting Vaststelling kascommissie Benoeming van de nieuwe clubsecretaris Benoeming van de nieuwe penningmeester Bespreking van het jaarprogramma 2024 en het vaststellen van de datum van het jaardiner Wat Verder Ter Tafel Komt.
Zoals intussen we bekend, begint de vergadering op donderdag 15 februari stipt om 17.00 uur en komen we vanaf 16.30 uur bijeen in de kelderbar.

Bijeenkomst 18 januari

Beste Probusvrienden,
Mede namens het bestuur wens ik jullie veel geluk en gezondheid toe in dit nieuwe jaar en dat Probusclub Mergelland moge bloeien.
We starten het nieuwe Probusjaar op donderdag 18 januari om 17.00 uur in Kasteel TerWorm met de al langer op het programma staande voordracht van Piet Hooymans. Zijn onderwerp is placebo’s. We kunnen ons vanaf 16.30 uur verzamelen in de Auberge, zoals de kelderbar aangemerkt wordt. Onze jaarvergadering is opgeschoven naar de bijeenkomst van februari.
Ben je op 18 januari verhinderd, geef het door aan het secretariaat vóór 18.00 uur op dinsdag 16 januari.
Met vriendelijke groet, Harry