Probus Nederland – Probusdag 29 september

Geachte secretaris,
Namens het bestuur van Probus Nederland, verzoek ik u vriendelijk om de leden van uw club nog een keer te wijzen op de aanstaande Landelijke Dag op vrijdag 29 september 2023. Er zijn nog een aantal lege stoelen.
Opgave bij penningmeester@probus-nederland.nl <mailto:penningmeester@probus-nederland.nl> (naam, club, clubnummer) en betaling van €35 per persoon, onder vermelding van clubnaam en clubnummer op rekening NL79 ABNA 0483 8910 10 ten name van Probus Nederland. Voor meer gegevens wil ik verwijzen naar de Nieuwsbrief en de uitnodiging die eerder is verspreid.
Na vrijdag 15 september wordt de inschrijving gesloten.
Bij voorbaat mijn dank. Met vriendelijke groet, namens het Bestuur van Probus Nederland,
Jan-Hein de Wit interne communicatie Probus Nederland