Bijeenkomst 18 januari

Beste Probusvrienden,
Mede namens het bestuur wens ik jullie veel geluk en gezondheid toe in dit nieuwe jaar en dat Probusclub Mergelland moge bloeien.
We starten het nieuwe Probusjaar op donderdag 18 januari om 17.00 uur in Kasteel TerWorm met de al langer op het programma staande voordracht van Piet Hooymans. Zijn onderwerp is placebo’s. We kunnen ons vanaf 16.30 uur verzamelen in de Auberge, zoals de kelderbar aangemerkt wordt. Onze jaarvergadering is opgeschoven naar de bijeenkomst van februari.
Ben je op 18 januari verhinderd, geef het door aan het secretariaat vóór 18.00 uur op dinsdag 16 januari.
Met vriendelijke groet, Harry